Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.08.2019. Viimeisin muutos 08.08.2019.

Rekisterinpitäjä

Code Dsign Tmi

Y-tunnus 3009142-5

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Santeri Lautiainen

info@codedsign.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Yhteydenottorekisteriin kerätään verkkosivujemme käyttäjän antamat henkilötiedot, jotta voisimme ottaa yhteyttä käyttäjään, sekä markkinoida hänelle tai hänen edustamalleen yritykselle palveluitamme. Yhteydenottorekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään, kun hän täyttää verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen tai muulla vastaavalla tavalla antaa tietonsa yrityksemme käyttöön. Yhteydenottorekisterin tietojen käsittelyyn hyödynnämme kolmansien tuottamia palveluita, jonka johdosta kyseiset palveluntarjoajat ovat yhteydenottorekisterin tietojen osalta laissa tarkoitettuja henkilötietojen käsittelijöitä.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot, jotka on annettu yhteydenottolomakkeenkautta. Pyydämme käyttäjiltä ainoastaan tiedot, joita katsomme tarvittavan mahdollisen asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Yhteydenottolomakkeessa voidaan mainita erikseen, mikäli tietyt henkilötiedot katsotaan pakollisiksi, jotta voimme olla asianmukaisesti yhteydessä käyttäjään. Yhteydenottolomakkeella voidaan kysyä muun muassa seuraavia tietoja käyttäjiltä:


– Yhteydenottajan etunimi ja sukunimi
– Yrityksen nimi ja muut yrityksen perustiedot (esim. y-tunnus)
– Asema yrityksessä
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Osoite
– Kuvaus siitä, mitä asia koskee

Edellä sanotun lisäksi käyttäjästä jää tietoon ajankohta, jolloin yhteydenottolomake on lähetetty.
Korostamme, että käyttäjien ei tule antaa yhteydenottolomakkeen kautta henkilötietoina käyttöömme yksityiselämän kannalta arkaluonteisia tietoja tai muita tietoja, jotka voivat aiheuttaa korkean riskin henkilön yksityisyyden suojalle. Mikäli tällaisia tietoja on toimitettu rekisterinpitäjälle, tulee siitä tehdä viivytyksettä ilmoitus rekisterinpitäjälle, jotta tällaiset tiedot voidaan poistaa.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä täyttää yhteydenottolomakkeen tai muulla tavoin tallentaa palveluumme hänen henkilötietojaan. Yhteydenottorekisterin tietoja voidaan lisäksi manuaalisesti muuttaa tai rekisteriin voidaan lisätä uusia tietoja, mikäli käyttäjä ilmoittaa meille tietojen muutostarpeesta tai uusista tiedoista. Myös asiakassuhteen hoitamisen aikana tietoja voidaan muokata yrityksemme toimesta oma-aloitteisesti, mikäli tiedoissa havaitaan korjattavaa tai puutteita.

Edellä sanotun lisäksi yrityksemme voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Varaamme myös oikeuden käyttää verkkosivuillamme evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianmukaista lain tai viranomaisen sallimaa menettelyä.

Rekisterin suojaus

Olemme järjestäneet rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrimme asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiimme kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihimme. Ainoastaan yrityksemme määrätyillä työntekijöillä ja toimeksisaajilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Lisäksi samainen oikeus on yrityksellä, jota käyttäjä on edustanut yhteydenottolomakkeen lähettämisen hetkellä. Tarkastusoikeutta käyttäessä ilmoitamme samalla rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Henkilö tai yritys, joka haluaa tarkastaa itseään tai edustajiaan koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilötiedoissa havaitaan virhe, on henkilöllä tai yrityksellä oikeus pyytää meitä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut oikeudet

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme.

Sitoudumme oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön tai yrityksen vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, annetaan henkilölle tai yritykselle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi käyttäjillä ja yrityksellä on oikeus kieltää meitä käsittelemästä annettuja tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Code Dsign logo black